Pomoc prawna

W ramach pomocy prawnej świadczymy szereg usług, które obejmują m.in.:

 • doradztwo podatkowe - pełne spectrum,
 • informacja prawna,
 • sporządzanie deklaracji PCC,
 • reprezentacja strony w postępowaniu kontrolnym (UKS, US, IS) i sądowym (WSA, NSA),
 • sporządzenie opinii i wszelkich pism procesowych w obrocie prawnym,
 • zarząd majątkiem i interesami osób fizycznych i prawnych - plenipotencja,
 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości i statusu osób fizycznych,
 • zabezpieczenie transakcji gospodarczych i umów cywilno-prawnych,
 • organizacja spotkań biznesowych (z udziałem prawnika i doradcy),
 • windykacja i obrót wierzytelnościami – inkaso, przelew powierniczy,
 • sprawdzenie wiarygodności kontrahentów, innych osób i dokumentów,
 • obrót wekslowy, mediacja, indos – dokumenty i czynności sądowe,
 • zgłoszenia KRS (rejestracja spółek, zmiany),
 • inne wg oczekiwań zleceniodawcy.

 

kobieta czytająca dokumenty