Obsługa księgowa i doradztwo finansowe

Zajmujemy się obsługą księgową firm. Prowadzimy również doradztwo finansowe zarówno dla przedsiębiorstw,  jak i dla osób fizycznych. W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (przychodów i rozchodów, pełna księgowość, ryczałt, karta podatkowa),
 • rozliczenia roczne PIT,
 • prowadzenie usług administracyjnych Twojej firmy,
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • analizy finansowe, sporządzanie raportów i analiz,
 • przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych,
 • sporządzenie wszelkich deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, ZUS, sprawozdań GUS oraz ich elektroniczna wysyłka,
 • przygotowywanie dokumentów dla Urzędu Gminy, Miasta oraz Urzędu Pracy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz eksploatacji pojazdów,
 • obsługa płacowo-kadrowa,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych (umów zlecenia oraz o dzieło),
 • wyliczanie wynagrodzeń za pracę,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • wyliczanie stażu pracy, urlopów, odpraw i ekwiwalentów,
 • sporządzenie umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • wyprowadzanie zaległości – korekty do US oraz ZUS,
 • usługi za pośrednictwem Internetu,
 • wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane,
 • inne wg oczekiwań zleceniodawcy w zakresie prawa finansowego i informacji ekonomicznej.

 

młoda kobieta czytająca dokumenty